ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการอบรม “เพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย” ประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่

งานศูนย์คุณภาพ (HA) โรงพยาบาลป่าตอง จัดโครงการอบรม “เพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย” ประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานคุณภาพในระบบสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภา วณิชกิจ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประ ...
2024-07-12 11:15:09

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้

    วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยให้บร ...
2024-07-12 10:46:00

อบรม Care D Plus “กลยุทธ์การบริการที่ประทับใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ”

    ทีมลูกค้าสัมพันธ์ และทีมบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรม Care D Plus “กลยุทธ์การบริการที่ประทับใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญชนก ผลดี ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 ...
2024-07-12 10:35:35

รับการตรวจประเมิน "โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก"

    วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้แพทย์หญิงสุนันทา ขจรรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการ (ด้านฝ่ายการแพทย์) นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลป่าตอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่ ...
2024-07-12 10:12:37

โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันอานันทมหิดล

    วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้ ทันตแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย รองผู้อำนวยการ (ด้านฝ่ายบริหาร) นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในว ...
2024-07-10 18:06:49

กิจกรรม Phuket Pride Parade 2024

      วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมเดินขบวนในกิจกรรม Phuket Pride Parade 2024 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต รับมอบธงจัดงาน "Pride Month" ที่ส่งต่อมาจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ ...
2024-07-10 17:42:46

คณะนิเทศงานสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 รอบ 2 ประจำปี 2567

      วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง แพทย์หญิงสุนันทา ขจรรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว ...
2024-07-10 17:36:35

ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง

    งานศูนย์คุณภาพ (HA) โรงพยาบาลป่าตอง จัดโครงการอบรม " เพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย " ประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง "ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์และรพ.พันธ ...
2024-07-10 17:26:47

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

      วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. งานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แหล่งกักขังน้ำขัง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลื ...
2024-07-10 17:15:10

งานกีฬาสีสา'สุขสัมพันธ์ 2567

    งานกีฬาสา'สุขสัมพันธ์ 2567 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน                                         &nbs ...
2024-05-02 17:47:47

โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

    วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสะพานหน้าโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   &nbs ...
2024-04-01 13:36:39

3C-3P และ Service Profile

    งานศูนย์คุณภาพ (HA) โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ 3C-3P และ Service Profile ในการพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนวรรธน์ ฟองศรี แพทย์ช่วยบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และนายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง มาเป็นวิทยาก ...
2024-03-11 17:56:18

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

      โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลป่าตอง                                 & ...
2024-01-03 19:09:49

การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

    วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นำทีมโรงพยาบาลป่าตองเข้าร่วม กิจกรรมช่วยเหลือพยาบาลผู้ประสบภั ...
2023-12-06 14:59:25

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต  วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต                                             ...
2023-10-30 18:17:06

พิธีเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นและมุทิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566

พิธีเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นและมุทิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566 "พราวพร่างเกียรติเพริศแพร้ว พี่น้องพยาบาล" ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน                   & ...
2023-10-30 15:04:16

พิธีอาศิรวาท และวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีอาศิรวาท และวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต &nbs ...
2023-10-30 14:58:03

โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลป่าตอง เปิดให้บริการถอนฟัน อุดฟันขูดหินปูน โดยไม่คิดค่าบริการ ตามโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ แผนกทันตกรรม โรงพ ...
2023-10-30 14:51:53

โรงพยาบาลป่าตอง เข้ารับการตรวจประเมินลักษณะและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และขั้

    วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นำทีมโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช และพนักงานขับรถ โ ...
2023-10-11 13:41:43

ตรวจสุขภาพประจำปีในเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

           วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง ออกตรวจสุขภาพประจำปี ในเด็กนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  โดยมีการติดตามการชั ...
2023-09-15 15:39:50