โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันอานันทมหิดล
10 July 2024, 6:06 pm

 

 

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้ ทันตแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย รองผู้อำนวยการ (ด้านฝ่ายบริหาร) นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในอำเภอกะทู้ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง และนำทีมจิตอาสาลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะ บริเวณโรงพยาบาลป่าตอง