โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
1 April 2024, 1:36 pm

 

 

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสะพานหน้าโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต