คณะนิเทศงานสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 รอบ 2 ประจำปี 2567
10 July 2024, 5:36 pm

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง แพทย์หญิงสุนันทา ขจรรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ที่มานิเทศงานโรงพยาบาลป่าตอง พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมพลัง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง