กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก
10 July 2024, 5:15 pm

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. งานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แหล่งกักขังน้ำขัง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จำนวนผู้เข้าร่วม 70 คน
ผลดำเนินการ โรงพยาบาลป่าตอง ภาชนะทั้งหมด 26 ภาชนะ พบ 0 ภาชนะ ค่า HI = 0 , CI = 0