ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง
10 July 2024, 5:26 pm

 

 

งานศูนย์คุณภาพ (HA) โรงพยาบาลป่าตอง จัดโครงการอบรม " เพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย " ประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง "ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์และรพ.พันธมิตรองค์กร รพ.พญาไท2 มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง