พิธีเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นและมุทิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566
30 October 2023, 3:04 pm

พิธีเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นและมุทิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566 "พราวพร่างเกียรติเพริศแพร้ว พี่น้องพยาบาล" ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน