โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”
30 October 2023, 2:51 pm

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลป่าตอง เปิดให้บริการถอนฟัน อุดฟันขูดหินปูน โดยไม่คิดค่าบริการ ตามโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลป่าตอง