ตรวจสุขภาพประจำปีในเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
15 September 2023, 3:39 pm

 

 

       วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง ออกตรวจสุขภาพประจำปี ในเด็กนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  โดยมีการติดตามการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง และตรวจสุขภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ติดตามการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง จาก “แบบบันทึกสุขภาพด้วยตนเอง” พร้อมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และตรวจสุขภาพในเด็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และติดตามการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง จาก “แบบบันทึกสุขภาพด้วยตนเอง” ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมด้วยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2