ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลว

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(49).pdf ...
2024-07-19 17:20:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(48).pdf ...
2024-07-12 11:12:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(47).pdf ...
2024-05-20 14:29:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบตัดต่อไฟแบบอัตโน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบตัดต่อไฟแบบอัตโนมัติ (ATS) โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(1).pdf ...
2024-05-03 14:50:28

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(46).pdf ...
2024-03-18 15:38:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(45).pdf ...
2024-01-03 14:41:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

/userfiles/ประกาศผุ้ชนะ(3).pdf ...
2023-12-15 11:04:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น ๑ งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กและห้องแยกโรค อาคารรักษ์ชีวี ชั้น ๓ และงานปรับปรุงห้องคลอด อาคารรักษ์ชีวา ชั้น ๒ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   /userfiles/ปร ...
2023-10-02 13:22:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวด

...
2023-09-28 10:22:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(44).pdf ...
2023-09-19 15:58:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประ

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(21).pdf ...
2023-09-11 09:13:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยว

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(43).pdf ...
2023-09-07 15:59:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บแ

/userfiles/ประกาศผุ้ชนะ(2).pdf ...
2023-08-29 09:12:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารรักษ์ชีวา จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาล

/userfiles/ประกาศผล(2).pdf ...
2023-07-27 10:03:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลว

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(42).pdf ...
2023-07-13 17:35:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์3(1).pdf ...
2023-04-18 15:09:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกฯ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(41).pdf ...
2023-02-16 17:26:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(3).pdf /userfiles/ประกาศ(49).pdf ...
2022-11-29 13:26:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(9).pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(40).pdf ...
2022-10-21 09:46:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(2).pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(39).pdf ...
2022-10-08 10:07:52