ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี
2 October 2023, 1:22 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น ๑ งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กและห้องแยกโรค อาคารรักษ์ชีวี ชั้น ๓ และงานปรับปรุงห้องคลอด อาคารรักษ์ชีวา ชั้น ๒ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

/userfiles/ประกาศผู้ชนะงบค่าเสื่อม.pdf