ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประ
11 September 2023, 9:13 am

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(21).pdf