MOIT 12 ไตรมาสที่ 2
24 January 2024, 11:19 am

1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 12 12_1 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf

2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ภก0033-รพ_2-22 ประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบน .pdf

3. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 12 12_3 ประกาศรพ_ป่าตอง มาตรการ การป้องกันการ.pdf

4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 12 12_4 4d0033-รพ_2-23 มาตรการ ป้องกันการรับสินบน.pdf

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 12 12_5 ขอเผยแพร่ นโยบายไม่รับของขวัญ ป้องกั.pdf