MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1
18 December 2023, 7:00 pm

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf

- มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ(1).pdf