การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT)
26 March 2024, 3:21 pm

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปของโรงพยาบาลป่าตอง)

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/Hosxp1.pdf

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรโรงพยาบาลป่าตอง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์.pdf

นโยบายการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลป่าตอง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แนวทางปฏิบัติการให้คำปรึกษา.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คำสั่งPDPA.pdf

5 ห้าม 3 ต้อง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/5 ห้าม 3 ต้อง.pdf

infographic SLA 

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/SLA รพ_ป่าตอง.pdf