การอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี 2566
14 September 2023, 2:16 pm

 

 

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเสาวนีย์ จิตเกื้อ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลป่าตอง นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และรับรองเพื่อต่ออายุรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี 2566 และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และรับรองเพื่อต่ออายุรถปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้รถปฏิบัติการฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สามารถปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี ร.ต.ต.นฤเทพ ถนอมกาย รองสารวัตรด้านจราจร สภ.ป่าตอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตอง