โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งาน IC ประจำปี 2566
14 September 2023, 10:15 am

 

 

กลุ่มงานการพยาบาล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรม "โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งาน IC สำหรับผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้" ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง