การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง” ประจำปีงบประมาณ 2566
10 September 2023, 11:14 am

 

 

กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลป่าตอง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง" ประจำปี 2566  โดยการจัดอบรมฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงภัทรา พรกุลวัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง นายแพทย์เอกไพบูลย์ เชื้อทองฮัว แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง แพทย์หญิงอรนิดา ชีวไมตรีวงศ์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง และแพทย์หญิงเกศินี กิ่งแก้ว กุมารแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมเป็นอาจารย์ควบคุมการฝึกอบรมฯกับเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลป่าตอง

ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง