หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนคริน
19 July 2023, 2:46 pm

 

      วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง (ด้านการพยาบาล) นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฎาคม ในเขตอำเภอกะทู้ ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข และสมาชิกฯ นายอำเภอกะทู้ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และอาสาสมัครสาธารณสุข ออกตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน/ผู้ป่วยเรื้อรัง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่แพทย์ พยาบาล เป็นอย่างดี โดยมีบริการตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจตา บริการวัคซีน บริการแพทย์แผนไทย กายภาพ แจกแว่นสายตา แจกยาชุดพระราชทาน และบริการตัดผมให้กับประชาชนผู้มารับบริการ