6 ขั้นตอนล้างมือ
29 April 2020, 10:41 am

6 ขั้นตอนล้างมือ

1. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว

2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว

3. ใช้หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ

4. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือ โดยรอบ

5. ใช้ปลายนิ้วมือ ถูขวางฝ่ามือ

6. ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ