จัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2566 /userfiles/สขร_พัสดุ มีนาคม 2566.pdf /userfiles/สขร วัสดุแพทย์ มี_ค_66.pdf /userfiles/สขร ทันต มีนา66.pdf /userfiles/สขร ยา มีนาคม 66.pdf ...
2023-04-05 15:18:37
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(4).pdf /userfiles/ราคากลาง(46).pdf /userfiles/เครื่องกระตุกไฟฟ้า(1).pdf /userfiles/โคมไฟผ่าตัด.pdf /userfiles/ประกาศ(51).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(6).pdf ...
2023-03-20 17:00:17
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 /userfiles/สขร_ ก_พ 66.pdf /userfiles/สขร กุมภา 66.pdf /userfiles/สขร ทันต กุมภา 66.pdf /userfiles/สขร ยา กุมภาพันธ์.pdf ...
2023-03-09 14:57:42
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ /userfiles/ประกาศขายทอดตลาด(2).pdf ...
2023-02-24 10:50:11
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกฯ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(41).pdf ...
2023-02-16 17:26:49
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2566 /userfiles/สขร_ มกราคม 66.pdf /userfiles/สขร_ มกราคม 66(1).pdf /userfiles/สขร ยา มกราคม66.pdf /userfiles/สขร ทันต มค_66.pdf ...
2023-02-08 14:25:48
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

/userfiles/แผน ทันตกรรม 2566.pdf ...
2023-02-04 08:46:37
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

/userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(4).pdf /userfiles/30_2566.pdf /userfiles/31_2566.pdf /userfiles/32_2566.pdf ...
2023-01-31 17:23:10
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฎิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (LAB) โรงพยาบาลป่าตอง

แผนปฎิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (LAB) โรงพยาบาลป่าตอง /userfiles/แผนวัสดุวิทย์.pdf ...
2023-01-18 15:21:26
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิ

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(15).pdf /userfiles/TOR(26).pdf /userfiles/หลักเกณฑ์การประเมิน.pdf /userfiles/ประกาศ(50).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(47).pdf ...
2022-12-29 17:27:57
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2565 /userfiles/สขร-11-เดือนธันวาคม-2565.pdf /userfiles/สขร _ ธันวาคม 65pdf.pdf /userfiles/สขร_ยา ธันวา 65.pdf ...
2022-12-28 14:34:54
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

/userfiles/รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ.pdf ...
2022-12-24 11:00:51
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

/userfiles/รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2022-12-24 10:27:58
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 /userfiles/สขร_พ_ย 65.pdf /userfiles/สขร_พฤศจิกายน65.pdf /userfiles/สขร_ยา พ_ย 66.pdf ...
2022-12-14 09:20:02
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(14).pdf /userfiles/สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf ...
2022-12-06 13:53:53
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(3).pdf /userfiles/ประกาศ(49).pdf ...
2022-11-29 13:26:27
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2565 /userfiles/สขร_ พัสดุ ตุลาคม 65.pdf /userfiles/สขร เดือน ตุลาคม 65.pdf /userfiles/สขร_ยา ตุลา 65.pdf ...
2022-11-21 09:19:32
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(13).pdf /userfiles/ประกาศ(48).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(46).pdf /userfiles/ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก.pdf /userfiles/เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์.pdf /userfiles/เตียงคลอดไฟฟ้า.pdf ...
2022-11-07 14:06:55
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(12).pdf /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(1).pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย.pdf ...
2022-11-02 14:31:59
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(11).pdf /userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้าง(3).pdf ...
2022-11-02 14:01:47
จัดซื้อจัดจ้าง