จัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 /userfiles/สขร พัสดุ สิงหาคม 66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ ส_ค66.pdf /userfiles/สขร ฟัน สค 66.pdf /userfiles/สขร_ยาสิงหา66.pdf ...
2023-09-08 09:42:15
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยว

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(43).pdf ...
2023-09-07 15:59:53
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ

 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศ จัดการเครื่องมือแพทย์.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา จัดการเครื่องมือ.pdf /userfiles/ขอบเขตงานจัดการเครื่องมือแพทย์.pdf ...
2023-09-07 13:33:57
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กแ

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กและห้องแยกโรค อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 3 และงานปรับปรุงห้องคลอด อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 2 โรงพยาบาลป่าตอง  /userfiles/ประกาศงบค่าเสื่อม.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา 31_8_66.pdf /userfiles/ราคาก ...
2023-08-31 11:54:30
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000.00 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) /userfiles/TOR(30).pdf /userfiles/ร่างประกาศ(7).pdf ...
2023-08-29 18:06:53
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บแ

/userfiles/ประกาศผุ้ชนะ(2).pdf ...
2023-08-29 09:12:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

/userfiles/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง.pdf /userfiles/ประกาศจังหวัด.pdf /userfiles/รายละเอียดการคำนวณราคากลาง(2).pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย1.pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย2.pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย3.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคาจ้าง(2).pdf   &nbs ...
2023-08-28 13:48:52
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราค

/userfiles/ราคากลาง(48).pdf /userfiles/TOR(29).pdf /userfiles/ประกาศ(54).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(51).pdf ...
2023-08-24 15:00:09
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข่้อมูลภาพทางการแพ

/userfiles/ราคากลาง(47).pdf /userfiles/TOR(28).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(50).pdf ...
2023-08-16 10:48:51
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 /userfiles/สขร การแพทย์ ก_ค66.pdf /userfiles/สขร พัสดุ ก_ค 66.pdf /userfiles/สขร ทันต ก_ค 66.pdf /userfiles/สขร ยา ก_ค 66.pdf ...
2023-08-15 10:49:36
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารรักษ์ชีวา จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาล

/userfiles/ประกาศผล(2).pdf ...
2023-07-27 10:03:00
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลว

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(42).pdf ...
2023-07-13 17:35:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารรักษ์ชีวา จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดรา

/userfiles/ประกาศ(53).pdf /userfiles/ตารางราคากลาง.pdf /userfiles/TOR(27).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(49).pdf ...
2023-07-05 17:27:02
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 /userfiles/สขร_มิ_ย 66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ มิ ย66.pdf /userfiles/สขร_ยา มิถุนายน66.pdf /userfiles/สขร ทันต มิ_ย66.pdf ...
2023-07-05 09:05:30
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร่้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  /userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf /userf ...
2023-06-23 15:01:43
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติปรับแผนการขอซื้อยา

ขออนุมัติปรับแผนการขอซื้อยา >>> /userfiles/ขออนุมัติปรับแผนการซื้อยา.pdf ...
2023-06-14 09:58:49
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 /userfiles/สขร_พ_ค66.pdf /userfiles/สขร_ยา พ_ค 66.pdf /userfiles/สขร_การแพทย์ เดือนพ_ค 66.pdf /userfiles/สขร ทันต พ_ค 66.pdf ...
2023-06-12 11:08:46
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2566 /userfiles/สขร เมษา66 ทันต.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ เม_ย 66.pdf /userfiles/สขร เมษา 66.pdf /userfiles/สขร เมษา 66(1).pdf ...
2023-05-12 15:09:53
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

/userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้าง(4).pdf ...
2023-05-12 10:17:35
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์3(1).pdf ...
2023-04-18 15:09:12
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง