จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่่องกำเนิดไฟฟ้าฯ

/userfiles/ประกาศผลฯ.pdf ...
2015-02-10 09:04:05
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพ

คลิ๊ก : /userfiles/231257.rar ...
2015-02-03 21:25:18
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊ก : /userfiles/15-12-57.rar ...
2015-02-03 21:23:24
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊ก : /userfiles/เครื่องดมยาสลบฯ.rar ...
2015-02-03 21:22:12
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีก

คลิ๊ก : /userfiles/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(1).rar ...
2015-02-03 21:21:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่

คลิ๊ก : /userfiles/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่2.rar ...
2015-02-03 21:19:17
จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่

คลิ๊ก : /userfiles/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.rar ...
2015-02-03 21:17:49
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัภูเก็ต

คลิ๊ก : /userfiles/PT.pdf ...
2015-02-03 21:16:11
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา ดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊ก : /userfiles/31-10-57.pdf ...
2015-02-03 21:14:57
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์

คลิ๊ก : /userfiles/ict.pdf ...
2015-02-03 21:13:47
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

คลิ๊ก : /userfiles/patong.pdf ...
2015-02-03 21:12:49
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารบริการอาคารสนับสนุน อาคารบ้านพัก และบริเวณโดยรอบ ของโรงพยา

คลิ๊ก : /userfiles/19-9-2557.rar ...
2015-02-03 21:11:48
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ

คลิ๊ก : /userfiles/16-9-2557.rar ...
2015-02-03 21:10:14
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊ก : /userfiles/9-9-2557.pdf ...
2015-02-03 21:09:11
จัดซื้อจัดจ้าง

ก่อสร้างห้องสุขาแยกชายหญิงและผู้พิการพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง

คลิ๊ก : /userfiles/21Aug2014.pdf ...
2015-02-03 21:07:54
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊ก : /userfiles/13Aug2014.pdf ...
2015-02-03 21:05:33
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้

ด้วย โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 1 หลัง (ตามแบบเลขที่ 58004)  ราคากลาง  417,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไฟล์แนบ : phuket.pdf , phuket2.pdf ...
2015-01-15 15:58:25
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 3,900,000.- บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) money.pdf phuket.pdf spec.pdf ...
2015-01-07 13:56:53
จัดซื้อจัดจ้าง