จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห

/userfiles/TOR.pdf /userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf /userfiles/ร่างประกาศ.pdf ...
2015-10-29 16:04:41
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ

/userfiles/1-10-2558.pdf ...
2015-10-01 11:05:06
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

ด้วย โรงพยาบาลป่าตอง จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑืการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 1. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน 520,000.- บาท  2. เตียงคลอดทั่วไป จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 100,000.- บาท 3. เตียงดึงคอและหลังอัตโนม ...
2015-09-23 15:16:06
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ด้วย โรงพยาบาลป่าตอง จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารบริการ อาคารสนับสนุน อาคารบ้านพัก และบริเวณโดยรอบ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ในวงเงิน 630,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/money(2).pdf /userfiles/phuket(2).pdf /userfiles/security.pdf &n ...
2015-09-16 11:46:42
จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ

ด้วย โรงพยาบาลป่าตอง จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ และระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ  ในวงเงิน 1,109,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)  ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559   /userfi ...
2015-09-14 15:14:44
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/budget(6).pdf ...
2015-08-13 10:06:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/22-5-2558(2)(2).pdf /userfiles/22-5-2558(3)(1).pdf /userfiles/spec22-5-58.pdf   ...
2015-07-22 16:02:18
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/03072558.pdf ...
2015-07-03 11:52:57
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง ดังนี้ 1. โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น  จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 2. เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลางกำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิ ...
2015-06-08 15:36:08
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง คือ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 840,000.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/7-4-2558.pdf ...
2015-04-08 09:31:02
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

โรงพยาบาลป่าตอง ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์อ้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้งนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน 840,000.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/budget23.pdf /userfiles/phuket23-03-2558.pdf /userfiles/spec23match2015 ...
2015-03-23 14:41:44
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

/userfiles/20032558.pdf ...
2015-03-20 10:48:11
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

โรงพยาบาลป่าตอง จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 1.เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 2 ชุด  วงเงิน 110,000.- บาท 2.เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง  วงเงิน 350,000.- บาท 3.เครื่องวัดความดันและออกซิเจ ...
2015-02-25 15:15:11
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ฯ จำนวน 1 ชุด

/userfiles/12-2-2558.pdf ...
2015-02-12 14:24:05
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ 5 ชั้น

/userfiles/18-11-2557.pdf ...
2015-02-10 09:46:26
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

/userfiles/30-9-2557.pdf ...
2015-02-10 09:41:05
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ

/userfiles/29-9-2557.pdf ...
2015-02-10 09:36:52
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

/userfiles/28-10-2557.pdf ...
2015-02-10 09:31:23
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องดมยาสลบฯ จำนวน 1 ชุด

/userfiles/23-12-2557.pdf ...
2015-02-10 09:25:28
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

/userfiles/8-1-2558.pdf ...
2015-02-10 09:18:41
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง