จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

/userfiles/27-7.pdf ...
2017-07-27 13:13:05
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

/userfiles/ปปช(9).pdf /userfiles/ประกาศ(13).pdf /userfiles/เครื่องซักผ้าา.pdf /userfiles/เครื่องอบผ้า125.pdf /userfiles/เอกสารสอบราคา(4).pdf ...
2017-07-07 14:04:58
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/ตาราง ปปช.pdf /userfiles/ประกาศ(12).pdf /userfiles/รายละเอียดงาน.pdf /userfiles/เอกสารสอบราคาจ้าง.pdf   ...
2017-03-21 09:33:48
จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งอนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560

/userfiles/งลค่าเสื่อม2560.pdf ...
2017-01-25 09:26:20
จัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2560

/userfiles/งบค่าเสื่อมปี2560.pdf ...
2017-01-17 15:17:14
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2560

/userfiles/แผน รพช_ป่าตองปี2560.pdf ...
2017-01-17 15:08:53
จัดซื้อจัดจ้าง

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ

/userfiles/ว315.pdf ...
2017-01-17 09:34:38
จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2559

/userfiles/แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหาพัสดุ พ_ศ_2559.pdf ...
2017-01-17 09:25:40
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี งปม2559

/userfiles/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี งปม2559.pdf ...
2017-01-13 15:54:11
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี งปม2559

/userfiles/รายงานผลการจัดซื้อ.pdf ...
2017-01-13 15:47:21
จัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2559

/userfiles/ราคามาตรฐาน2559.pdf ...
2017-01-13 15:38:17
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

/userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2560.pdf ...
2017-01-02 11:41:09
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/ประกาศ(11).pdf ...
2016-12-23 15:02:31
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/ประกาศ(10).pdf ...
2016-12-13 18:00:42
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2559 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวล ...
2016-11-18 10:34:02
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(3).pdf ...
2016-11-14 10:59:48
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ 1. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด 2. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างว ...
2016-11-11 10:21:32
จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ  กล้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2559 /userfiles/ปปช(1).pdf ราคากลาง /userfiles/ร่างประกาศ(3).pdf  ...
2016-11-09 20:43:25
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ

/userfiles/ประกาศผล.pdf ...
2016-10-28 09:25:13
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

/userfiles/ปปช.pdf /userfiles/ประกาศ(6).pdf /userfiles/เอกสารสอบราคา2-2560.pdf /userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ1.pdf /userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ2.pdf ...
2016-10-27 17:38:16
จัดซื้อจัดจ้าง