จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผุ้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ราคากลาง.pdf /userfiles/แบบรูป.pdf /userfiles/BOQ(3).pdf /userfiles/ประกาศ(18).pdf /userfiles/เอ ...
2018-02-16 16:34:23
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

/userfiles/แผน(3).pdf ...
2018-02-07 10:48:38
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

/userfiles/แผน(2).pdf ...
2018-02-07 10:43:04
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561

/userfiles/แผน(1).pdf ...
2018-01-24 15:44:43
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

/userfiles/แบบสขร_1.pdf ...
2017-12-30 15:56:08
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนที่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

/userfiles/แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผน.pdf ...
2017-12-30 14:53:04
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561

/userfiles/แผน คตง_.pdf ...
2017-12-29 14:38:58
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

/userfiles/แผนวัสดุการแพทย์.pdf /userfiles/แผนวัสดุทันตกรรม.pdf /userfiles/แผนวัสดุทั่วไป.pdf /userfiles/แผนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf   ...
2017-12-18 10:12:45
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และบริเวณบ้านพักของโรงพ

/userfiles/15-12.pdf ...
2017-12-15 14:54:00
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยว

/userfiles/02-11.pdf ...
2017-11-02 14:55:13
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(4).pdf ...
2017-10-30 16:45:22
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/แผนจัดซื้อปีงบประมาณ 61 ฝ่ายเภสัชกรรม 1(1).pdf /userfiles/แผนจัดซื้อปีงบประมาณ 61 ฝ่ายเภสัชกรรม 1.pdf ...
2017-10-25 15:51:09
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/ประกาศแผน.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 1.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 2.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 3.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 4.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 5.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 6.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 7.pdf /userfiles/เอกสารแนบท้าย 8.pdf ...
2017-10-25 13:11:37
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 77 รายการ

/userfiles/CCF20102560(3).pdf ...
2017-10-20 13:35:17
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ /userfiles/เอกสารประกวดราคา(7).pdf /userfiles/ตารางปปช(3).pdf /userfiles/ประกาศ(17).pdf /userfiles/TOR(7).pdf ...
2017-10-16 16:38:03
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์

/userfiles/ขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์.pdf /userfiles/แผนจัดซื้อปีงบประมาณ ประจำปี 2561.xls ...
2017-10-10 10:19:57
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังนี้ เครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง /userfiles/ปปช(10).pdf /userfiles/ประกาศ(16).pdf /userfiles/spec(8).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(6).pdf ...
2017-10-04 14:49:51
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

/userfiles/แผน.pdf   ...
2017-09-12 15:01:19
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/23-8.pdf ...
2017-08-23 17:12:04
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง /userfiles/ปปข.pdf /userfiles/spec-bedside.pdf /userfiles/ประกาศสอบราคา.pdf /userfiles/เอกสารสอบราคาbedside.pdf ...
2017-08-04 09:51:09
จัดซื้อจัดจ้าง