จัดซื้อ - จัดจ้าง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 290 รายการ /userfiles/ประกาศขายทอดตลาด(3).pdf ...
2024-02-15 09:46:02
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2567 /userfiles/สขร มกราคม 2567.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ มกราคม 67.pdf /userfiles/สขร ยา มค 67.pdf /userfiles/สขร_ ฟัน ม_ค 67.pdf ...
2024-02-06 13:50:51
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

/userfiles/ประกาศแผน(6).pdf ...
2024-01-17 11:35:22
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(45).pdf ...
2024-01-03 14:41:47
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2566 /userfiles/สขร พัสดุ ธันวา 66.pdf /userfiles/สขร ยา ธค 66.pdf   ...
2023-12-20 14:45:34
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

/userfiles/ประกาศผุ้ชนะ(3).pdf ...
2023-12-15 11:04:35
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(6).pdf /userfiles/ราคากลาง(51).pd ...
2023-12-12 15:33:55
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(5).pdf /userfiles/ราคากลาง(50).pdf /userfiles/TOR(32).pdf /userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(22).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(52).pdf ...
2023-12-04 10:40:54
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 /userfiles/สขร_พัสดุ พ_ย66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ ธ_ค 66.pdf /userfiles/สขร ยา พ_ย 66.pdf ...
2023-12-04 09:24:47
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

/userfiles/ประกาศแผน(5).pdf ...
2023-12-02 09:52:46
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2566 /userfiles/สขร_เดือนตุลา66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ ต_ค66.pdf /userfiles/สขร ยา ต_ค 66.pdf ...
2023-11-06 11:38:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

/userfiles/แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์2567.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2567.pdf ...
2023-10-20 13:36:47
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2566 /userfiles/สขร พัสดุ กย_66.pdf /userfiles/สขร_ฟัน กย_66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ กย 66.pdf /userfiles/สขร ยา ก_ย66.pdf ...
2023-10-20 09:25:08
จัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง  >>> /userfiles/CCF05102566.pdf - ขออนมุติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ >>> /userfiles/ปะหน้าแผนปีงบ67.pdf - สรุปแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2567 >>> /userfiles/สรุปแผนจัดซื้อยา 2567.pdf ...
2023-10-05 11:03:40
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น ๑ งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กและห้องแยกโรค อาคารรักษ์ชีวี ชั้น ๓ และงานปรับปรุงห้องคลอด อาคารรักษ์ชีวา ชั้น ๒ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   /userfiles/ปร ...
2023-10-02 13:22:42
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /userfiles/ขออนุมัติประกาศแผนปี 2567.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกร.pdf ...
2023-09-28 16:07:51
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวด

...
2023-09-28 10:22:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(44).pdf ...
2023-09-19 15:58:34
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประ

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(21).pdf ...
2023-09-11 09:13:39
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000.00 บาท (เก้าล่้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(49).pdf /userfiles/ประก ...
2023-09-09 09:42:21
จัดซื้อจัดจ้าง