จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาสห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาสห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 4 ห้อง ชั้นละ 2 ห้อง หอผู้ป่วยในหญิงหอผู้ป่วยในชาย อาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(32).pdf ...
2021-08-04 10:28:51
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 /userfiles/สขร_ กรกฎาคม.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ กรกฎาคม 64.pdf /userfiles/สขร_ฟัน ก_ค 64.pdf /userfiles/สขร_ยา กรกฎาคม 64.pdf   ...
2021-08-04 10:22:46
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอผู้ป่วยในหญิงหอผู้ป่วยในชาย อาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล TB.pdf /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผน TB.pdf /userfiles ...
2021-07-19 10:33:18
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 /userfiles/สขร_เดือน มิถุนายน.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ มิถุนายน.pdf /userfiles/สขร_ฟัน มิ_ย 64.pdf /userfiles/สขร_มิถุนา 2564.pdf ...
2021-07-09 09:58:00
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 /userfiles/สขร พฤษภา.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ พฤษภาคม.pdf /userfiles/สขร_ฟัน พ_ค_ 64.pdf /userfiles/สขร_ยา พฤษภา 64.pdf ...
2021-07-09 09:57:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปล

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(31).pdf ...
2021-07-08 10:39:28
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(29).pdf ...
2021-05-28 09:26:50
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าต

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/ราคากลางและแบบรูปรายการ.pdf ...
2021-05-19 16:31:58
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

/userfiles/CCF19052564.pdf ...
2021-05-19 08:47:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2564 /userfiles/สขร เมษายน 64.pdf /userfiles/สขร เมษา.pdf /userfiles/สขร ยา เมษา.pdf ...
2021-05-03 14:12:38
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,635,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร.pdf /userf ...
2021-05-03 10:19:53
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อท

จัดหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ำ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อ ...
2021-04-24 09:24:44
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2564 /userfiles/สขร_พัสดุ มี_ค 64.pdf /userfiles/สขร_เดือนมีนา(1).pdf /userfiles/สขรยา มีนา.pdf   ...
2021-04-23 14:21:03
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศ(37).pdf /userfiles/ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอาก.pdf /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป.pdf /userfiles/ราคากลาง และรายละเอี ...
2021-04-20 14:53:01
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(4).pdf /userfiles/ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2021-03-20 09:29:56
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 /userfiles/สขร_ พัสดุ ก_พ 64.pdf /userfiles/สขร พัสดุ.pdf /userfiles/สขร ยา กุมภา.pdf /userfiles/สขร_ฟัน ก_พ 64.pdf ...
2021-03-12 09:12:55
จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ฯ

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(3).pdf /userfiles/บัญชีจัดสรรงบประมาณ(1).pdf ...
2021-02-24 10:44:41
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564 /userfiles/สขร_พัสดุ มกราคม.pdf /userfiles/สขร ยา มกราคม.pdf /userfiles/สขร ทันต มกราคม 64.pdf /userfiles/สขร_ พัสดุ มกราคม 2564.pdf   ...
2021-02-09 09:13:52
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(28).pdf /userfiles/สัญญาเลขที่34-2564.pdf ...
2021-01-27 17:25:02
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(29).pdf /userfiles/กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา(2).pdf / ...
2021-01-14 10:33:16
จัดซื้อจัดจ้าง