จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลว

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(49).pdf ...
2024-07-19 17:20:08
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(48).pdf ...
2024-07-12 11:12:47
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(58).pdf /userfiles/TOR( ...
2024-06-27 11:56:02
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มิถุนายน 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 /userfiles/สขร มิถุนายน 67.pdf /userfiles/สขร มิ_ย 67.pdf /userfiles/สขร ยา มิถุนายน 67.pdf ...
2024-06-24 08:51:23
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) /userfiles/เครื่องเอกซเรย์ฟัน.pdf /userfiles/ราคากลาง(57).pdf /userfiles/ประกาศ(60).pdf / ...
2024-06-20 13:57:27
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

/userfiles/สขร1.pdf /userfiles/สขร_1(1).pdf /userfiles/สขร ยา พ_ค 67.pdf ...
2024-06-20 12:00:09
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดภูเก็ต ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100

/userfiles/ประกาศยกเลิก.pdf ...
2024-06-18 11:13:02
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(47).pdf ...
2024-05-20 14:29:41
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(56).pdf /userfile ...
2024-05-14 09:43:29
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2567 /userfiles/สขร เม_ย 67.pdf /userfiles/สขร เมษา 67.pdf ...
2024-05-13 10:24:12
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบตัดต่อไฟแบบอัตโน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบตัดต่อไฟแบบอัตโนมัติ (ATS) โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(1).pdf ...
2024-05-03 14:50:28
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

/userfiles/TOR(34).pdf /userfiles/ประกาศ(58).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(11).pdf ...
2024-04-25 09:13:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิก และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูม

/userfiles/ราคากลาง(55).pdf /userfiles/spec(13).pdf /userfiles/ประกาศ(57).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(10).pdf ...
2024-04-24 09:56:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแหล่งจ่ายไฟฟ้า โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแหล่งจ่ายไฟฟ้า โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแห.pdf /userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา(4).pdf /userfiles/tor ก่อสร้างห้องเจน.pdf /userfiles/boq.pdf /userfiles/แบบรูปรายการ. ...
2024-04-23 11:08:40
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ.pdf /userfiles/กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ฯ.pdf /userfiles/เครื่องติดตามฯ.pdf /userfiles/ร่างประกาศ(8).pdf /userfiles/ร่างเอกสารประกวด(1).pdf ...
2024-04-11 09:01:10
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2567 /userfiles/สขร มี_ค.pdf /userfiles/สขร ฟัน มี_ค 67.pdf /userfiles/สขร_มี_ค_67.pdf ...
2024-04-03 14:32:19
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบตัดต่อไฟแบบอัตโนมัติ (ATS) โรงพยาบาลป่าต

/userfiles/แบบฟอร์ม(2).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคาจ้าง(3).pdf /userfiles/ประกาศประกวด.pdf /userfiles/TOR ย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf /userfiles/ราคากลาง(53).pdf ...
2024-03-28 09:24:04
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 /userfiles/สขร_ กุมภา 67.pdf /userfiles/สขร_ยา กพ67.pdf /userfiles/สขร เดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf ...
2024-03-19 08:38:02
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(46).pdf ...
2024-03-18 15:38:17
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกว

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) /userfiles/ ...
2024-02-23 11:29:45
จัดซื้อจัดจ้าง