อัลบัม : ออกหน่วย พอสว.งานรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 18 ตค.61