ประกาศจังหวัดภูเก็ต ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100
18 June 2024, 11:13 am

/userfiles/ประกาศยกเลิก.pdf