ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแหล่งจ่ายไฟฟ้า โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 April 2024, 11:08 am

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแหล่งจ่ายไฟฟ้า โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแห.pdf

/userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา(4).pdf

/userfiles/tor ก่อสร้างห้องเจน.pdf

/userfiles/boq.pdf

/userfiles/แบบรูปรายการ.pdf